Resultatopgørelse for Flauenskjold Vandværk 2021/2022

Resultatopgørelse 
for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022

     
Bruttofortjeneste  

965.180

Personaleomkostninger  

-176.765

Salgsfremmende omkostninger  

-1.405

Produktions- og distributionsomkostninger  

-282.538

Lokaleomkostninger  

-7.213

 Energi
 
 

 -169.542

Administrationsomkostninger
 
   -90.034
Kontante kapacitetsomkostninger

 

-550.732
Resultat før afskrivninger

 

 237.683
Afskrivninger

 

 -201.363
Resultat før finansiering

 

 36.320
Finansielle poster

 

-36.320
Resultat efter finansiering
 
   0
Årets resultat

 

0
Konsolidering

 

0
     
     

 

Balance                pr. 30.09.2022
 Aktiver    
 Materielle anlægsaktiver                                 4.281.569
 Tilgodehavender   3.354
 Likvide beholdninger   266.522
 Aktiver i alt    4.551.445
 Passiver    
Langfristede gældsforpligtelser                          
- Over-/underdækning i virksomhed 
- Pengeinstitutgæld i virksomhed            
 

 
             1.846.085
 1.576.824

Kortfristede gældsforpligtelser   1.128.536 
 Passiver i alt   4.551.445


Se hele regnskabet her:

- Årsrapport 2022 

- Årsrapport 2021

- Årsrapport 2020

- Regnskab 2019

- Regnskab 2018

- Regnskab 2017

- Regnskab 2016

- Regnskab 2015

- Regnskab 2014

Regnskab 2013

Regnskab 2012

Regnskab 2011


 

 


 


Kontakt Vandværket 

Tekniske spørgsmål vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til: 

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Kjeld H. Jørgensen
Mosensvej 13, Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 4025 0372
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lex@dlgtele.dk

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk