Resultatopgørelse for Flauenskjold Vandværk 2017/2018


Resultatopgørelse 
for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018


   
Bruttofortjeneste  

938.598

Personaleomkostninger  

-183.570

Salgsfremmende omkostninger  

-2.650

Produktions- og distributionsomkostninger  

-229.908

Lokaleomkostninger  

-6.764

 Energi

 

 -60.749

Diverse omkostninger

   -80.894
Kontante kapacitetsomkostninger

 

-564.535
Resultat før afskrivninger

 

 374.063
Afskrivninger

 

 -335.400
Resultat før finansiering

 

 38.663
Finansielle poster

 

-38.663
Resultat efter finansiering

   0
Årets resultat


0
Konsolidering

 

0

   

 


Se hele regnskabet her:

                                    - Regnskab 2011

                                    - Regnskab 2012
                                    
                                    - Regnskab 2013

    - Regnskab 2014

    - Regnskab 2015

    - Regnskab 2016

    - Regnskab 2017

    - Regnskab 2018Kontakt Vandværket 

Tekniske spørgsmål vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til: 

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Kjeld H. Jørgensen
Mosensvej 13, Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 4025 0372
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lex@dlgtele.dk

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk