Resultatopgørelse for Flauenskjold Vandværk 2020/2021

Resultatopgørelse 
for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021

 

 

     
Bruttofortjeneste  

754.327

Personaleomkostninger  

-175.926

Salgsfremmende omkostninger  

-2.097

Produktions- og distributionsomkostninger  

-162.953

Lokaleomkostninger  

-7.756

 Energi
 
 

 -67.268

Diverse omkostninger
 
   -116.162
Kontante kapacitetsomkostninger

 

-532.162
Resultat før afskrivninger

 

 222.165
Afskrivninger

 

 -186.068
Resultat før finansiering

 

 36.097
Finansielle poster

 

-36.097
Resultat efter finansiering
 
   0
Årets resultat

 

0
Konsolidering

 

0
     
     

 

Balance                pr. 30.09.2021
 Aktiver    
 Materielle anlægsaktiver                                 4.311.325
 Tilgodehavender   112.558 
 Likvide beholdninger   352.976
 Aktiver i alt    4.776.859
 Passiver    
Langfristede gældsforpligtelser                          
- Over-/underdækning i virksomhed 
- Pengeinstitutgæld i virksomhed            
 

 
             2.023.263
 1.664.754

Kortfristede gældsforpligtelser   1.088.842 
 Passiver i alt   4.776.859


Se hele regnskabet her:

- Regnskab 2011

Regnskab 2012
Regnskab 2013
- Regnskab 2014
- Regnskab 2015
- Regnskab 2016
- Regnskab 2017
- Regnskab 2018
- Regnskab 2019
- Årsrapport 2020
- Årsrapport 2021

 


 


Kontakt Vandværket 

Tekniske spørgsmål vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til: 

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Kjeld H. Jørgensen
Mosensvej 13, Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 4025 0372
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lex@dlgtele.dk

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk