Resultatopgørelse for Flauenskjold Vandværk 2018/2019


Resultatopgørelse 
for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019


   
Bruttofortjeneste  

688.283

Personaleomkostninger  

-178.933

Salgsfremmende omkostninger  

-1.365

Produktions- og distributionsomkostninger  

-163.396

Lokaleomkostninger  

-7.101

 Energi

 

 -52.561

Diverse omkostninger

   -78.842
Kontante kapacitetsomkostninger

 

-482.198
Resultat før afskrivninger

 

 206.085
Afskrivninger

 

 -170.390
Resultat før finansiering

 

 35.695
Finansielle poster

 

-35.695
Resultat efter finansiering

   0
Årets resultat


0
Konsolidering

 

0

   

 
Balance                pr. 30.09.2019
 Aktiver    
 Materielle anlægsaktiver                                 4.084.212
 Tilgodehavender  
 Likvide beholdninger 321.277
 Aktiver i alt    4.405.489
 Passiver  
Langfristede gældsforpligtelser                          
- Over-/underdækning i virksomhed 
- Pengeinstitutgæld i virksomhed            
   
           2.095.965
 1.836.672
Kortfristede gældsforpligtelser   472.852 
 Passiver i alt   4.405.489

Se hele regnskabet her:

- Regnskab 2011

Regnskab 2012
Regnskab 2013
- Regnskab 2014
- Regnskab 2015
- Regnskab 2016
- Regnskab 2017
- Regnskab 2018
- Regnskab 2019


Kontakt Vandværket 

Tekniske spørgsmål vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til: 

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Kjeld H. Jørgensen
Mosensvej 13, Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 4025 0372
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lex@dlgtele.dk

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk