Resultatopgørelse for Flauenskjold Vandværk 2022/2023

Resultatopgørelse 
for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023

     
Bruttofortjeneste  

842.385

Personaleomkostninger  

-177.710

Salgsfremmende omkostninger  

-1.357

Produktions- og distributionsomkostninger  

-161.204

Lokaleomkostninger  

-10.615

 Energi
 
 

 -98.519

Administrationsomkostninger
 
   -110.585
Kontante kapacitetsomkostninger

 

-559.990
Resultat før afskrivninger

 

 282.397
Afskrivninger

 

 -212.233
Resultat før finansiering

 

 70.164
Finansielle poster

 

-70.164
Resultat efter finansiering
 
   0
Årets resultat

 

0
Konsolidering

 

0
     
     

 

Balance                pr. 30.09.2022
 Aktiver    
 Materielle anlægsaktiver                                 4.069.336
 Tilgodehavender   0
 Likvide beholdninger   97.379
 Aktiver i alt    4.166.714
 Passiver    
Langfristede gældsforpligtelser                          
- Over-/underdækning i virksomhed 
- Pengeinstitutgæld i virksomhed            
 

 
             1.704.857
 1.526.234

Kortfristede gældsforpligtelser   935.623 
 Passiver i alt   4.166.714


Se hele regnskabet her:

- Årsrapport 2023

- Årsrapport 2022 

- Årsrapport 2021

- Årsrapport 2020

- Regnskab 2019

- Regnskab 2018

- Regnskab 2017

- Regnskab 2016

- Regnskab 2015

- Regnskab 2014

Regnskab 2013

Regnskab 2012

Regnskab 2011


 

 


 


Kontakt Vandværket 

 

Tekniske spørgsmål vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til: 

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk
 

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Martin H. Pedersen
Flauenskjoldvej 50 Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 40195803
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lexagro47@gmail.com

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk