Resultatopgørelse for Flauenskjold Vandværk 2019/2020

Resultatopgørelse 
for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020

 

 

     
Bruttofortjeneste  

703.232

Personaleomkostninger  

-181.945

Salgsfremmende omkostninger  

-1.233

Produktions- og distributionsomkostninger  

-190.733

Lokaleomkostninger  

-7.430

 Energi
 
 

 -44.787

Diverse omkostninger
 
   -68.641
Kontante kapacitetsomkostninger

 

-494.769
Resultat før afskrivninger

 

 208.463
Afskrivninger

 

 -171.395
Resultat før finansiering

 

 37.068
Finansielle poster

 

-37.068
Resultat efter finansiering
 
   0
Årets resultat

 

0
Konsolidering

 

0
     
     

 

Balance                pr. 30.09.2020
 Aktiver    
 Materielle anlægsaktiver                                 3.955.328
 Tilgodehavender   51.761 
 Likvide beholdninger   282.764
 Aktiver i alt    4.289.853
 Passiver    
Langfristede gældsforpligtelser                          
- Over-/underdækning i virksomhed 
- Pengeinstitutgæld i virksomhed            
 

 
             2.066.907
 1.751.576

Kortfristede gældsforpligtelser   471.370 
 Passiver i alt   4.289.853


Se hele regnskabet her:

- Regnskab 2011

Regnskab 2012
Regnskab 2013
- Regnskab 2014
- Regnskab 2015
- Regnskab 2016
- Regnskab 2017
- Regnskab 2018
- Regnskab 2019
- Årsrapport 2020

 


 


Kontakt Vandværket 

Tekniske spørgsmål vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til: 

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Kjeld H. Jørgensen
Mosensvej 13, Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 4025 0372
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lex@dlgtele.dk

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk