Takstblad 1.10.2023 til 30.09.2024            
  Forbrugspriser         excl. moms   incl. moms
                 
  Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig     1. Ur   700,00   875,00
  Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig     ud over et ur   350,00   437,50
  Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig     1. Ur + områdeafgift 1.700,00   2.125,00
                 
  Forbrug     pr. m3   3,00   3,75
  Statsafgift Ledningsført vand    pr. m3   6,37   7,96
                 
                 
  1. rykker         150,00   momsfri
  2. rykker/lukkebrev         300,00   momsfri
                 
  Flytteopgørelse         200,00   250,00
                 
  Afhentning af aflæsning         250,00   momsfri
                 
  Afhentning af ejerskifteerklæring         200,00   momsfri
                 
  Lukke- og genåbningsgebyr + hertil relaterede omkostninger   1.000,00   1.250,00
 

Opkrævningsterminer: 
- juni til forfald medio juli
- december til forfald januar følgende år

             
  Tilslutning af ny forbruger   Bidrag          
      Anlæg Tilslutning   I alt   I alt
            excl. Moms   incl. moms
  Enfamiliehus i by   3.000,00 16.332,75   19.332,75   24.165,94
                 
  Række- og dobbelthuse
med fælles stikledning pr. husstand
  3.000,00 14.524,65   17.524,65   21.905,81
                 
  Lejligheder eller blokbebyggelse
 i byområde
  3.000,00 11.296,95   14.296,95   17.871,19
                 
  Landhus, nedlagt landbrug og mindre industri 6.000,00 32.661,30   38.661,30   48.326,63
                 
  Landhus, nedlagt landbrug og mindre industri          
  uden for vandværkets naturlige forsyningsområde 6.000,00 efter tilbud        
                 
  Landbrug og større industri   9.000,00 48.993,00   57.993,00   72.491,25
                 
  Tilslutningspriserne indeksreguleres ved hvert regnskabsårs begyndelse.        
  Ovennævnte tilslutning dækker installation til vandur, som placeres 1 m. inden for skel.    
  Tilslutningsafgift skal betales inden tilslutning påbegyndes.        
  Nedlæggelse af forbruger faktureres efter faktiske omkostninger.        

Kontakt Vandværket 

 

Tekniske spørgsmål vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til: 

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk
 

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Martin H. Pedersen
Flauenskjoldvej 50 Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 40195803
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lexagro47@gmail.com

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk