Takster

Gældende fra den 1. oktober 2019 til 30. sept. 2020
Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til forbrugerne samt taksterne på tilslutningsafgift og opkrævningsgebyr. Godkendt af Brønderslev Kommune.
Det fulde takstblad ses her

Takstblad 1.10.2019 til 30.09.2020      
Forbrugerpriser  

 excl. moms

 incl. moms

Fast afgift 1. målerur

625,00

781,25

Fast afgift følgende ure 

 312,50

 390,63

Forbrug pr. m3

 2,60

3,25

Statsafgift - Ledningsført vand
Bidrag til grundvandskortlægning                        

Vandafgift i alt
pr. m3
pr. m3

pr. m3

 6,18
0,19

6,37

7,73
0,24

7,97


Tilslutning af ny forbruger        
 

Bidrag
Anlæg

Bidrag
Tilslutning 

I alt
excl.
moms 

I alt
incl.
moms 

 Enfamiliehus i by

 3.000,00

 15.555,00

 18.555,00

 23.193,75

         
Række- og dobbelthuse med
fælles stikledning pr. husstand

 3.000,00

13.833,00 

 16.833,00

 21.041,25

         
Lejligheder eller blokbebyggelse
i byområder

 3.000,00

 10.759,00

 13.759,00

 17.198,75

         
Landhus, nedlagt landbrug og
mindre industri

 6.000,00

 31.106,00

37.106,00

46.382,50

         
 Landbrug og større industri

 9.000,00

46.660,00

 55.660,00

 69.575,00


Tilslutningspriserne indeksreguleres ved hvert regnskabsårs begyndelse
Ovennævnte tilslutning dækker installation til vandur, som placeres 1 m. inden for skel.
Tilslutningsafgift skal betales inden tilslutning påbegyndes.
Nedlæggelse af forbruger faktureres efter faktiske omkostninger.

Kontakt Vandværket 

Tekniske spørgsmål vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til: 

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Kjeld H. Jørgensen
Mosensvej 13, Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 4025 0372
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lex@dlgtele.dk

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk