Søg ledningsplan

 

 

Flauenskjold Vandværks ledningsnet digitaliseret

Flauenskjold Vandværks ledningsnet er digitaliseret. Alle har derfor mulighed for at se, hvorledes vandforsyningen når frem til ens ejendom. Det er muligt at se, hvorledes ledningsnettet ligger i gaden/vejen og i nogle tilfælde, kan også stikledningen ind til stophane/målerbrønd ses. Hvor denne oplysning mangler, og man som ejer er vidende om, hvor ens stophane er placeret på grunden, hører vi gerne fra dig. Send en mail på kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk og vi kontakter dig.

Flauenskjold Vandværks ledningsnet

 

Kontakt Vandværket 

 

Tekniske spørgsmål vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til: 

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk
 

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Martin H. Pedersen
Flauenskjoldvej 50 Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 40195803
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lexagro47@gmail.com

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk